Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
profesor - Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.chmielewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7566-5072