2022

Rozprawy doktorskie
 • Podstawy duchowości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Prace magisterskie
 • Modlitwa w ruchu charyzmatycznym według dokumentów z Malines

2021

Prace dyplomowe
 • Praktyka modlitwy Jezusowej we współczesności.
 • Święty Ludwik Martin jako wzór ojca
 • Znaczebnie postu w życiu duchowym według św.Katarzyny ze Sieny.
 • Podstawa współcierpienia. Studium na podstawie św.Faustyny Kowalskiej
Prace magisterskie
 • Jezus na pustyni ikoną duchowego wzrostu człowieka
 • Powołanie do świętości w świecie współczesnym według adhortacji apostolskiej "Gaudete et exsultate"

2020

Prace dyplomowe
 • Posłuszeństwo jako cnota heroiczna Eleonory Motylowskeij. Studium np.Autobiografii i Notatatek rekolekcyjnych.
 • Powołanie i misja kobiety w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prace magisterskie
 • MODLITWA JEZUSOWA W PISMACH WYBRANYCH OJCÓW Z GÓRY ATHOS XIII/XIV WIEKU
 • Duchowy sens choroby i cierpienia w świetle Orędzi na Swiatowy Dzień Chorego

2019

Prace dyplomowe
 • Szczęście jako cel życia duchowego według świętego Augustyna
 • Apostolstwo maryjne w działalności i nauczaniu świętego Maksymiliana Marii Kolbe
Prace magisterskie
 • Aniołowie w życiu duchowym. Studium na podstawie posoborowej polskojęzycznej literatury teologicznej.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe. Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i sł. B. Leonii Nastał
Prace magisterskie
 • Wpływ bł. Jerzego Popiełuszki na postawy religijno-społeczne osób jemu współczesnych. Studium na podstawie publikowanych świadectw.

2016

Rozprawy doktorskie
 • Maleńka droga miłości jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946)
 • Podmiotowy aspekt miłości oblubieńczej w doktrynie św. Jana od Krzyża
Prace magisterskie
 • Elementy duchowości ignacjańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa