2018

Rozprawy doktorskie
 • Brzozowska Urszula, Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe. Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i sł. B. Leonii Nastał
Prace magisterskie
 • Meshkorez Inna, Wpływ bł. Jerzego Popiełuszki na postawy religijno-społeczne osób jemu współczesnych. Studium na podstawie publikowanych świadectw.

2016

Rozprawy doktorskie
 • Chwałek Jadwiga, Maleńka droga miłości jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946)
 • Strembska Olga, Podmiotowy aspekt miłości oblubieńczej w doktrynie św. Jana od Krzyża
Prace magisterskie
 • Borovska Antonina, Elementy duchowości ignacjańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa
 • Dudzińska Róża, Świadomość eklezjalna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Lublinie, w świetle przeprowadzonych badań

2015

Prace dyplomowe
 • Nadstazik Dorota, Towarzyszenie duchowe w rozpoznaniu powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP
 • Wojtasik Marian, Parafia wspólnotą eucharystyczna. Studium na przykładzie parafii Choroń
 • Zieliński Rafał, Postawa radości w życiu duchowym w nauczaniu Kościoła posoborowego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Dyktyński Łukasz, Teologicznoduchowa doktryna kard. Pierre`a de Bérulle`a w aspekcie maryjnym
Prace magisterskie
 • Bartosiak Michał, Chrystus ubogi w duchowości bł. Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej pism prywatnych i publicznych wypowiedzi
 • Korpusik Agnieszka, Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła, świata i człowieka w nauczniu abp Józefa Życińskiego.
 • Modrzejewski Marcin, Powołanie kapłańskie jako dar w Kościele i dla Kościoła. Studium na podstawie orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Modlitw o Powołania.
 • Nacewicz Mariola, Honorackie życie ukryte w duchowości powołań eklezjalnych

2013

Rozprawy doktorskie
 • Kudriavtseva Iryna, Pustynia wewnętrzna w chrześijańskim doświadczeniu duchowym. Studium na podstawie współczesnej literatury teologiczno-duchowej.
 • Pietrzyk Marcin, Rola walki duchowej w dążeniu do świętosci. Studium na podstawie życia i pism Św. Faustyny Kowalskiej
Prace magisterskie
 • Lab`yak Liliya, Eucharystia w życiu siostry Leonii Nastał
 • Mikuta Anna, Sylwetka duchowa Wandy Róży Niewęgłowskiej (1926-1989).
 • Semeniuk Halyna, Modlitwa w życiu błogosławionego Jana Pawła II
 • Zabolotna Olha, Rola Ducha Świętego w życiu bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego