2019

Prace dyplomowe
 • Szczęście jako cel życia duchowego według świętego Augustyna
 • Apostolstwo maryjne w działalności i nauczaniu świętego Maksymiliana Marii Kolbe
Prace magisterskie
 • Aniołowie w życiu duchowym. Studium na podstawie posoborowej polskojęzycznej literatury teologicznej.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe. Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i sł. B. Leonii Nastał
Prace magisterskie
 • Wpływ bł. Jerzego Popiełuszki na postawy religijno-społeczne osób jemu współczesnych. Studium na podstawie publikowanych świadectw.

2016

Rozprawy doktorskie
 • Maleńka droga miłości jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946)
 • Podmiotowy aspekt miłości oblubieńczej w doktrynie św. Jana od Krzyża
Prace magisterskie
 • Elementy duchowości ignacjańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa
 • Świadomość eklezjalna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Lublinie, w świetle przeprowadzonych badań

2015

Prace dyplomowe
 • Towarzyszenie duchowe w rozpoznaniu powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP
 • Parafia wspólnotą eucharystyczna. Studium na przykładzie parafii Choroń
 • Postawa radości w życiu duchowym w nauczaniu Kościoła posoborowego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Teologicznoduchowa doktryna kard. Pierre`a de Bérulle`a w aspekcie maryjnym
Prace magisterskie
 • Chrystus ubogi w duchowości bł. Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej pism prywatnych i publicznych wypowiedzi
 • Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła, świata i człowieka w nauczniu abp Józefa Życińskiego.
 • Powołanie kapłańskie jako dar w Kościele i dla Kościoła. Studium na podstawie orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Modlitw o Powołania.
 • Honorackie życie ukryte w duchowości powołań eklezjalnych

2013

Rozprawy doktorskie
 • Pustynia wewnętrzna w chrześijańskim doświadczeniu duchowym. Studium na podstawie współczesnej literatury teologiczno-duchowej.
 • Rola walki duchowej w dążeniu do świętosci. Studium na podstawie życia i pism Św. Faustyny Kowalskiej
Prace magisterskie
 • Eucharystia w życiu siostry Leonii Nastał