20202019

 • From Propaganda to the Denial of Free Speech: Politics and the Misuse of Language in Elizabethan England in the Writings of Anglo-Dutch Polemicist Richard Verstegan (c. 1550–1640)
  [Między propagandą a ograniczeniem wolności słowa. Polityka oraz nadużycia językowe w Anglii elżbietańskiej w pismach anglo-niderlandzkiego kontrowersjalisty Richarda Verstegana (ok. 1550-1640) ]

  [w:] Dutch Crossing-Journal of Low Countries Studies
 • A Dutch Prayer Book with the Hours of Geert Grote from the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin (BU KUL, Lublin, ms. 2626)
  [Modlitewnik niderlandzki z godzinkami Geerta Grote z Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (sygn. BU KUL, rkps 2626)]

  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • De toepassing van literair hertalen en vertalen in de didactiek van de literatuurwetenschap voor de buitenlandse neerlandistiek
  [Zastosowanie metod parafrazy i przekładu w dydaktyce literaturoznawstwa na potrzeby studentów uczących się j. niderlandzkiego jako j. obcego]

  [w:] Roczniki Humanistyczne


 • 2018

  2017


  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym  2016


  Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna
  2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Usługi dydaktyczne w kraju  2014  Usługi dydaktyczne w kraju


  2013

  2012


  Udział w konferencji międzynarodowej  2010  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2009

 • Poetry in the Age of Transition: 'Rhetoricians' and 'Rhetorical' Poetics in the Netherlands (1400-1550)
  [Poezja wieku przejściowego: "Retorycy" i poetyka "retoryczna" w Niderlandach (1400-1550)]

  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia


 • 2008  2007


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2003  2002


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego