2019


2018

2017


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym2016


Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna
2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Usługi dydaktyczne w kraju2014Usługi dydaktyczne w kraju


2013

2012


Udział w konferencji międzynarodowej2010Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2009

 • Poetry in the Age of Transition: 'Rhetoricians' and 'Rhetorical' Poetics in the Netherlands (1400-1550)
  [Poezja wieku przejściowego: "Retorycy" i poetyka "retoryczna" w Niderlandach (1400-1550)]

  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia


 • 2008  2007


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2003  2002


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego