2020

Prace magisterskie
 • Het motief van muziekinstrumenten in de Nederlandse emblemata van de Gouden Eeuw
 • Het beeld van de ‘Ander’ in koloniale en postkoloniale literatuur uit Vlaanderen en Nederland
 • Het beeld van de stad in de poëzie van de Nederlandse, Vlaamse en Poolse literaire avant-garde, 1910-1940
 • Het literaire beeld van het gezin in de naturalistische roman in Nederland omstreeks 1900
 • Het motief van de Watersnoodramp van 1953 in de Nederlandse literatuur en cultuur
 • Het beeld van de verzetsbeweging in Nederlandse romans over de Tweede Wereldoorlog
 • Verwachtingen en teleurstellingen van idealisten in de Vlaamse, Nederlandse en Poolse fictionele literatuur van de eerste decennia van de twintigste eeuw
 • Het beeld van plattelandsbewoners in de Nederlandse en Poolse romans van de late 19e en vroege 20e eeuw
 • Olędernederzettingen in Polen. Geschiedenis, cultuur en hedendaagse receptie

2019

Prace magisterskie
 • Tover- en dierensprookjes in Nederland en Suriname: een vergelijkende studie
 • Maatschappij en de rol van de vrouw onder de loep van Europese schrijvers uit de negentiende en de twintigste eeuw. Vergelijkende analyse van; 'De Pop' van Bolesław Prus, 'De Kapellekensbaan' van Louis Paul Boon en 'Vanity Fair' van William Thackeray
 • Visie op de multiculturele samenleving in de programma's van Nederlandse politieke partijen in de jaren 2008-2018

2017

Prace licencjackie
 • Het beeld van het kolonialisme in Heren van de thee van Hella Haasse
 • Geschiedenis van de Belgische koloniale activiteit in Kongo-Vrijstaat
 • Het conflict tussen goed en kwaad in Nederlandse sprookjes en legenden
 • Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland: de Nederlandse kolonisatie van Noord-Amerika in de zeventiende eeuw
 • De strijd tussen goed en kwaad in "Mariken van Nieumeghen"
 • Het motief van de muziek in Contrapunt door Anna Enquist en Point Counter Point door Aldous Huxley
 • De politieke rol en het maatschappelijk beeld van het koningshuis in Nederland en België
 • Het leven en het werk van Jheronimus Bosch