2019

Prace magisterskie
 • Tover- en dierensprookjes in Nederland en Suriname: een vergelijkende studie
 • Maatschappij en de rol van de vrouw onder de loep van Europese schrijvers uit de negentiende en de twintigste eeuw. Vergelijkende analyse van; 'De Pop' van Bolesław Prus, 'De Kapellekensbaan' van Louis Paul Boon en 'Vanity Fair' van William Thackeray
 • Visie op de multiculturele samenleving in de programma's van Nederlandse politieke partijen in de jaren 2008-2018

2017

Prace licencjackie
 • Het beeld van het kolonialisme in Heren van de thee van Hella Haasse
 • Geschiedenis van de Belgische koloniale activiteit in Kongo-Vrijstaat
 • Het conflict tussen goed en kwaad in Nederlandse sprookjes en legenden
 • Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland: de Nederlandse kolonisatie van Noord-Amerika in de zeventiende eeuw
 • De strijd tussen goed en kwaad in "Mariken van Nieumeghen"
 • Het motief van de muziek in Contrapunt door Anna Enquist en Point Counter Point door Aldous Huxley
 • De politieke rol en het maatschappelijk beeld van het koningshuis in Nederland en België
 • Het leven en het werk van Jheronimus Bosch
 • Vergelijking tussen speculatieve fictie en magisch realisme aan de hand van teksten uit de canon van de Nederlandse literatuur
 • Receptie van de werken van Johannes Vermeer in de Poolse literatuur
 • Vergelijking tussen de onderwijssystemen in Nederland en Polen
 • "Het laatste oordeel" van Hans Memling - een iconografische beschrijving in de context van de Nederlandse schilderkunst van de vijftiende eeuw
 • De Nederlandse musical: historische ontwikkeling en culturele achtergrond
 • Culturele en economische betrekkingen tussen Polen en de Nederlanden tijdens de 16e en de 17e eeuw aan de hand van Gdańsk
 • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. De rol van Rob Inja en zijn stichting "Samen onderdak" in het kader van de Poolse-Nederlandse samenwerking
 • Kamp Westerbork en Concentratie- en Vernietigingskamp Majdanek: een cultuurhistorische vergelijking

2016

Prace licencjackie
 • Het uiteenvallen van familiebanden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog aan de hand van De tweeling van Tessa de Loo