Marcin Polkowski is neerlandicus en anglist. Hij promoveerde in 2007 aan de Jagiellonenuniversiteit (Krakau) op onderzoek naar de internationale achtergrond van de sonnetten van Pieter Corneliszoon Hooft (verschenen in boekvorm: Images for a Lover’s Eye: Sonnets from Pieter Corneliszoon Hooft’s Emblemata amatoria and their European poetic lineage, Lublin, 2010). 

Hij werkt vanaf 2008 als docent (en vanaf 2018 buitengewoon hoogleraar) Nederlandse literatuur en cultuur aan de Johannes Paulus II Katholieke Universiteit Lublin; daarvoor werkte hij enkele jaren als docent Nederlands aan de Universiteit van Warschau. In 2012 habiliteerde hij aan de hand van onderzoek naar de literaire en religieuze cultuur in Delft op de breukvlak van de Middeleeuwen en de vroegmoderne periode.

Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat voornamelijk, maar niet uitsluitend uit naar het bestuderen van de diverse interacties tussen de religieuze literatuur en cultuur van de Lage Landen (b.v. in de exempla en Marialegenden). Hij heeft een boek (M. Polkowski, A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650), Lublin, 2012) en enkele artikelen gepubliceerd over de evolutie van de katholieke religieuze literatuur in Delft gedurende de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij bestudeert bovendien in het kader van de geokritiek de literaire beeldvorming van Delft en andere Nederlandse steden. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de literaire en culturele relaties tussen de Lage Landen en Engeland aan de ene kant, en Polen (het Gemenebest van Polen en Litouwen) aan de andere kant. Zijn aandacht gaat uit naar de boekhistorische sporen van deze contacten in Polen; hij focust op de handschriften en oude drukken uit de Nederlanden, die in Poolse bibliotheken bewaard zijn. Kortgeleden heeft hij enkele artikelen gewijd aan een tot nu toe onbekend Middelnederlands gebedenboek uit de Universiteitsbibliotheek van KUL (Lublin). Als docent Nederlandse literatuur werkt Marcin Polkowski bovendien aan het ontwikkelen van leermiddelen en –projecten voor studenten over de vertaling van de oudere Nederlandse literatuur naar het Pools (in dit verband verzorgde hij de Poolse vertaling van Karel ende Elegast). Hij is ook werkzaam als vertaler van de Middelnederlandse literatuur en werkt momenteel aan enkele boeken en artikelen over de religieuze literatuur uit de Lage Landen. Zijn publicaties verschijnen regelmatig in diverse tijdschriften voor de neerlandistiek.

 

Recente publicaties: / Nowe publikacje:

2018

M. Polkowski, Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi Cudów Najświętszej Maryi Panny (ok. 1477-1479) / Nederlandse voorbeeldige verhalen. De literaire en culturele context van het Delftse Boeck van Onser Liever Vrouwen miraculen. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Lublin 2018.

2017

Dzieje króla Karola i rycerza Elegasta_okładka

Dzieje króla Karola i rycerza Elegasta. Niderlandzki epos rycerski z XIII wieku. Przeł. studenci filologii niderlandzkiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod opieką Marcina Polkowskiego. Przekład zredagował i posłowiem opatrzył Marcin Polkowski. Lublin: Episteme 2017.

 

Koło Naukowe Studentów Filologii Niderlandzkiej KUL/Wetenschappelijke Kring van de Studenten Neerlandistiek KUL

Przemówienie papieża św. Jana Pawła II do społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1987) / Toespraak van de heilige paus Johannes Paulus II tot de gemeenschap van de Katholieke Universiteit Lublin (1987) - przełożone na j. niderlandzki przez studentów Koła Naukowego Filologii Niderlandzkiej KUL - vertaald naar het Nederlands door de studenten van de Studentenkring Nederlands KUL

 

U kunt ook mijn website bezoeken op Academia.edu

Bezoek hier mijn weblog.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5854-2027

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2020 14:05