dr hab. Marcin Polkowski
adiunkt - Katedra Literatury Niderlandzkiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.polkowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5854-2027