2022Inny wyjazd naukowyKierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KULCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2021Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Udział w konferencji międzynarodowej


2020
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • .
  [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie


Odznaczenie krajowe resortowe


2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmie
Organizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Wygłoszenie referatu na konferencji


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Nagroda wewnętrzna2017


Recenzja artykułu naukowego
Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe
2016
Redakcja naczelna czasopisma naukowego

2015Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejCzłonkostwo w innej organizacji krajowej
2014Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2013
Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2012
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieUdział w konferencji międzynarodowej

Udział w festiwalu nauki20102009

 • Ochrona użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Kock
  [w:] Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego  2008


  Książka naukowa recenzowana


  2006

 • Gmina Kock dawniej i dziś

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2003


  Książka naukowa recenzowana