2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja artykułu naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Nagroda wewnętrzna2017


Recenzja artykułu naukowego
Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe
20162015


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejCzłonkostwo w innej organizacji krajowej
2014Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2013
Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2012
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Udział w konferencji międzynarodowej


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieUdział w konferencji międzynarodowej
Udział w festiwalu nauki20102009

 • Ochrona użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • 2006


  Książka naukowa recenzowana


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2003


  Książka naukowa recenzowana