dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.gruchola_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2367-0416