2019


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2016Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja książki naukowej
2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2014


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie doktorskim

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2012
Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Działalność odczytowa


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW


2009


Książka naukowa recenzowana
Książka popularyzująca naukę
Wygłoszenie referatu na konferencji2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Nagroda wewnętrzna


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Udział w konferencji międzynarodowej
2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2002


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

1999Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


1997