KS. DR HAB. TADEUSZ ZADYKOWICZ, PROF. KUL ur. 17. września 1968 r. Prezbiter Archidiecezji Białostockiej (święcenia 28.05.1994 r.). Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Teologii Moralnej KUL; od 1. września 2012 r. dyrektor tegoż Instytutu. Promotor 61 prac magisterskich (stan na dzień 30.09.2016 r.). Autor 3 książek; współredaktor 4 prac zbiorowych; autor około 150 artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych oraz innych prac naukowych.

 

Konsultacje: Wtorek godz. 11.40-13.20 (C-852)

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 09:36