2019

Rozprawy doktorskie
 • Ksiądz Kazimierz Kułakowski - teolog moralista (1926-1997)
Prace magisterskie
 • Postawy bł. Edmunda Bojanowskiego wobec sióstr Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w świetle pism i korespondencji.

2018

Prace magisterskie
 • Zasada wyboru mniejszego zła w ocenie wybranych ingerencji w życie i zdrowie człowieka

2017

Rozprawy doktorskie
 • Duch Święty w formacji sumienia. Studium na podstawie publikacji polskich teologów moralistów okresu posoborowego

2016

Prace magisterskie
 • Współczesne formy niewiary. Studium teologicznomoralne.
 • Wezwanie do odpowiedzialności za Ojczyznę w felietonach radiowych ks. prof. Janusza Nagórnego

2015

Prace magisterskie
 • Rodzina chrześcijańska wobec nowych zagrożeń. Studium teologicznomoralne
 • Sumienie błędne jako przeszkoda w realizacji powołania chrześcijańskiego w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
 • Miłość małżeńska jako forma miłości chrześcijańskiej w świetle encykliki "Deus caritas est" Benedykta XVI

2014

Prace magisterskie
 • Subkultury jako Areoapag Nowej Ewangelizacji
 • Uzależnienie od hazardu.
 • Spowiedź osób z zaburzeniami psychicznymi. Studium teologicznomoralne
 • Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku

2013

Prace magisterskie
 • Cnota miłości jako podstawa życia chrześcijańskiego w małżeństwie
 • Warunki życia ukrytego w działalności sióstr Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny działających w Płoskirowie w latach 1920-2012
 • Formacja wartości moralnych u dzieci w wieku szkolnym

2011

Prace magisterskie
 • Rola śpiewu i muzyki kościelnej w życiu moralnym chrześcijanina. Studium na podstawie współczesnego nauczania Kościoła
 • Godność człowieka jako wyzwanie w warunkach obozowych w świetle wybranej współczesnej literatury hagiograficznej
 • Dziewictwo i macierzyństwo jako istotne wymiary powołania kobiety konsekrowanej na podstawie nauczania Jana Pawła II
 • Moralne aspekty wybranych metod psychoterapeutycznych