2019

Rozprawy doktorskie
 • Kondracikowski Karol, Ksiądz Kazimierz Kułakowski - teolog moralista (1926-1997)

2018

Prace magisterskie
 • Ciekot Artur, Zasada wyboru mniejszego zła w ocenie wybranych ingerencji w życie i zdrowie człowieka

2017

Rozprawy doktorskie
 • Pyć Małgorzata, Duch Święty w formacji sumienia. Studium na podstawie publikacji polskich teologów moralistów okresu posoborowego

2016

Prace magisterskie
 • Trybowski Artur, Współczesne formy niewiary. Studium teologicznomoralne.
 • Władek Sylwester, Wezwanie do odpowiedzialności za Ojczyznę w felietonach radiowych ks. prof. Janusza Nagórnego

2015

Prace magisterskie
 • Duda Łukasz, Rodzina chrześcijańska wobec nowych zagrożeń. Studium teologicznomoralne
 • Tworek Wojciech, Sumienie błędne jako przeszkoda w realizacji powołania chrześcijańskiego w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
 • Zdunek Zbigniew, Miłość małżeńska jako forma miłości chrześcijańskiej w świetle encykliki "Deus caritas est" Benedykta XVI

2014

Prace magisterskie
 • Dzemidzenka Ivan, Subkultury jako Areoapag Nowej Ewangelizacji
 • Leuchyk Dzmitry, Uzależnienie od hazardu.
 • Lis Łukasz, Spowiedź osób z zaburzeniami psychicznymi. Studium teologicznomoralne
 • Szczecina Grzegorz, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku

2013

Prace magisterskie
 • Bondar Oksana, Cnota miłości jako podstawa życia chrześcijańskiego w małżeństwie
 • Frantsuz Iryna, Warunki życia ukrytego w działalności sióstr Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny działających w Płoskirowie w latach 1920-2012
 • Karachyna Lyudmyla, Formacja wartości moralnych u dzieci w wieku szkolnym

2011

Prace magisterskie
 • Adamowicz Agnieszka, Rola śpiewu i muzyki kościelnej w życiu moralnym chrześcijanina. Studium na podstawie współczesnego nauczania Kościoła
 • Dąbrowska Magdalena, Godność człowieka jako wyzwanie w warunkach obozowych w świetle wybranej współczesnej literatury hagiograficznej
 • Kapij Agnieszka, Dziewictwo i macierzyństwo jako istotne wymiary powołania kobiety konsekrowanej na podstawie nauczania Jana Pawła II
 • Łazorczyk Ewelina, Moralne aspekty wybranych metod psychoterapeutycznych
 • Malinowska Magdalena, Koncepcja "toksycznej miłości" w publikacjach Pii Mellody. Studium teologicznomoralne w perespektywie nauczania Kościoła