2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego

Inny wyjazd naukowy2017
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejOrganizacja konferencji krajowej
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Odznaczenie krajowe resortowe20152014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja książki naukowej2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Członkostwo w radzie naukowej instytucji


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

2012


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


2011


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2009


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2007