2021

Prace licencjackie
  • Literackie aspekty filmowej publicystyki Agnieszki Osieckiej
  • Sposoby narracji w powieści "Bieguni" Olgi Tokarczuk

2018

Prace licencjackie
  • „Mgła to...”. Literackie funkcje zjawisk atmosferycznych w poezji Bolesława Leśmiana
  • "Duchy dni" Dariusza Suski wobec tradycji literackiej

2017

Prace licencjackie
  • Nowa proza psychologiczna? O powieści "Szum" Magdaleny Tulli.
  • O pragnieniu życia w tomie poetyckim "Oda do rąk" Haliny Poświatowskiej
  • "Rzeczy istoty" w poezji Rafała Rutkowskiego. O reifikacji w tomie "Chodzę spać do rzeki"