dr Małgorzata Peroń
adiunkt - Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.peron_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3244-7443