dr Małgorzata Peroń

adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej

 

Wykształcenie:

2002 2007– studia na kierunku filologia polska, KUL

2004 - 20010 – studia na kierunku historia sztuki, KUL

2007 – obrona pracy magisterskiej Ślad dłoni szukający… Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta, praca napisana w Katedrze Krytyki Literackiej IFP KUL, pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Romany Łukaszuk-Piekary.

2010 – obrona pracy magisterskiej Sztuka Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza jako wyraz poglądów na estetykę i historię, praca napisana w Katedrze Doktryn Artystycznych IHS KUL, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kasperowicza.

2013 – obrona rozprawy doktorskiej Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza St. Pasierba wobec sztuk wizualnych, napisana w Katedrze Krytyki Literackiej, pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary.

2020-2021 - studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego jako obcego, Centrum Języka i Kultury Polskiej, UMCS

 

Nagrody i odznaczenia:

2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej, decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2016 roku

2018 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2018 roku

 

Obszary badawcze:

Główne obszary badawcze: twórczość Zbigniewa Herberta, Janusza S. Pasierba, literatura i krytyka polska po roku 1989, wizualność w kulturze. Współredaktor serii naukowej Czytanie współczesności.

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska:

Od 2007 roku związana z Warsztatami Herbertowskim. Od 2010 roku jest współredaktorem serii naukowej, wydającej książki Czytanie współczesności. Od 2014 roku współtworzy Akademię Młodych Humanistów KUL, pierwszy w Polsce projekt tutoringu uniwersyteckiego. Prowadzi zajęcia na kierunku filologia polska i humanistyka cyfrowa, jest koordynatorem specjalizacji Krytyka Literacka i Artystyczna.

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021 16:12