W co ubrana jest Salome? O dramacie "Salome" Jana Kasprowicza

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dramaty biblijne Jana Kasprowicza - trudy nowych odczytań
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: KUL, UW, Stowarzyszenie "Harenda"