"Napis. Kwartalnik kulturalny. Liryka. Epika. Dramat"
["Inscription. Cultural quarterly. Lyric. Epic poetry. Drama"]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: "Napis. Kwartalnik kulturalny. Liryka. Epika. Dramat"