Spotkanie i poznanie w wierszu "Jedwab duszy" Zbigniewa Herberta
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Niecodzienna codzienność w polskiej poezji współczesnej
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL