O wierszu "Epizod z Saint-Benoit" Zbigniewa Herberta
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Warsztaty Herbertologiczne
Miejsce: Warsztaty Herbertologiczne, Dom Pracy Twórczej w Oborach
Nazwa jednostki: Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta