Kronos - dziennik intymny Gombrowicza
[x]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Tabu w literaturze współczesnej
Miejsce: Lublin