2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2021

 • Wspólne wartości społeczeństwa holenderskiego
  [w:] Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Religious Self-Identification and Culture—About the Role of Religiosity in Cultural Participation
  [Samoidentyfikacja religijna i kultura — o roli religijności w uczestnictwie w kulturze ]

  [w:] Religions

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2020
  2019
  2017
  2016
  2015  2014

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2013

  2012