Implementatie van het Bolognaproces in het Europese hoger onderwijs
[Implementation of the Bologna Process in European higher education]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: DOHA Colloquium
Miejsce: Budapeszt