Implementatie van het Bolognaproces in het Europese hoger onderwijs. De verandering van de studiestructuur in Vlaanderen en in Polen op basis van de gekozen case studies
[Implementation of the Bologna Process in European higher education. The change of the study structure in Flanders and Poland on the basis of selected case studies]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Olomouc
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: De Nederlandstalige cultuur internationaal : Centraal-Europa en de Lage Landen
Redaktorzy: Jana Engelbrechtová
Strony od-do: 234-259
Streszczenie: Artykuł dotyczy wdrożenia procesu bolońskiego we Flandrii i w Polsce, i skupia się na zmianie struktury studiów. Kontekst instytucjonalny odgrywa ważną rolę. Realizacja Procesu Bolońskiego obejmuje dwa etapy: (1) poziom ogólnokrajowy oraz (2) poziom uniwersytecki. Konteksty te mogą mieć wpływ na ten proces, postrzeganie i wyniki zmian. Tekst oparty jest na badaniach przeprowadzonych do doktoratu (wywiady i analiza danych). A artykule zostały omówione cztery krótkie studia przypadków: Uniwersytet Katolicki w Leuven, Uniwersytet Antwerpii, Uniwersytet Warszawski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Magdalena Lipnicka",
title = "Implementatie van het Bolognaproces in het Europese hoger onderwijs. De verandering van de studiestructuur in Vlaanderen en in Polen op basis van de gekozen case studies",
journal = "",
year = "2015",
pages = "234-259"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. (2015). Implementatie van het Bolognaproces in het Europese hoger onderwijs. De verandering van de studiestructuur in Vlaanderen en in Polen op basis van de gekozen case studies. , 234-259.