De fantastische jeugdliteratuur in vertaling: De vertaling van De brief voor de koning van Tonke Dragt in het Pools
[Phantastic youth literature in translation: The Polish translation of De brief voor de koning by Tonke Dragt]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 275-291
Streszczenie: W ostatnich latach wzrosła popularność literatury dziecięcej i młodzieżowej, szczególnie literatury fantastycznej. Również liczba tłumaczeń tego rodzaju książek wciąż rośnie. Świat fantasy opisany w tym gatunku ma także własne „realia”, które można tłumaczyć na różne sposoby. Te fantastyczne „specyficzne dla kultury” elementy mogą mieć również odniesienie do realnej kultury lub okresu kulturowo-historycznego, nawet jeśli te konotacje nie zawsze są widoczne od razu. Tłumacze stosują różne strategie tłumaczeniowe, takie jak kopiowanie, zastępowanie, tłumaczenie (dosłownie lub nie) lub różne modyfikacje. Strategie te zostały również wykorzystane w polskim tłumaczeniu Listu dla króla Tonke Dragt, które ukazało się w 2017 r. Jest to jedna z najbardziej znanych holenderskich książek dla dzieci. W 2004 r. książkę wyróżniono nagrodą specjalną: Griffel der Griffels — za najlepszą książkę od 1955 r. Analiza w artykule skupia się na tłumaczeniu nazw własnych i wybranych nazw zwyczajowych oraz innych realiach tego quasi-średniowiecznego świata fantasy.
Słowa kluczowe: literatura dziecięca, polskie tłumaczenie, niderlandzki, Tonke Dragt, realia
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10776/10730
DOI: 10.18290/rh.2018.66.5s-21Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Magdalena Lipnicka",
title = " De fantastische jeugdliteratuur in vertaling: De vertaling van De brief voor de koning van Tonke Dragt in het Pools",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2018",
number = "5",
pages = "275-291"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. (2018). De fantastische jeugdliteratuur in vertaling: De vertaling van De brief voor de koning van Tonke Dragt in het Pools. Roczniki Humanistyczne, 5, 275-291.