How was the Bologna Process in Poland, the Netherlands and Flanders implemented?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Tertiary Education and Management (ISSN: 1573-1936)
Rok wydania: 2016
Tom: 15
Strony od-do: 1-17
Streszczenie: Proces Boloński jest ważnym czynnikiem, który miał wpływ na szkolnictwo wyższe w Europie. W niniejszym opracowaniu omawiane jest wdrażanie Procesu Bolońskiego w Polsce, Holandii i Flandrii, aby pokazać, w jaki sposób różne konteksty wpłynęły na jego realizację. W tym celu zastosowano teorię nowego instytucjonalizmu i teorię zależności od zasobów. Badania koncentrują się na sześciu studiach przypadku - uniwersytetach, które są postrzegane jako organizacje działające w określonym kontekście i reagujące na zmiany tego kontekstu.
Słowa kluczowe: Proces Boloński, uniwersytet, Flandria, Holandia, Polska
DOI: 10.1080/13583883.2016.1234640Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Magdalena Lipnicka",
title = "How was the Bologna Process in Poland, the Netherlands and Flanders implemented?",
journal = "Tertiary Education and Management",
year = "2016",
pages = "1-17"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. (2016). How was the Bologna Process in Poland, the Netherlands and Flanders implemented?. Tertiary Education and Management, 1-17.