Cultuurspecifieke elementen in de Poolse vertaling van Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt
[Cultural Specific Elements of Translations into Polish on the Basis of Jip en Janneke by Annie M.G. Schmidt]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2020
Tom: 68
Numer czasopisma: 5, special issue
Strony od-do: 65-81
Streszczenie: Artykuł dotyczy tłumaczenia książki Jip en Janneke na język polski (Jaś i Janeczka). Jip en Janneke to klasyczny przykład literatury dziecięcej w Holandii. Artykuł zawiera wprowadzenie teoretyczne, w którym została zaprezentowany historia literatury dziecięcej w Holandii i fenomen pisarstwa Anny M.G. Schmidt. Następnie uwaga koncentruje się na tłumaczeniu elementów kulturowych. Część artykułu stanowi analiza tłumaczenia wybranych elementów kulturowych, tzw. realiów (w tym nazw własnych, jedzenia, świąt takich jak np. Sinterklaas i piosenek dla dzieci). Całość kończy się konkluzją.
Słowa kluczowe: literatura dziecięca, Jaś i Janeczka, tłumaczenie realiów, elementy kulturowe, Annie M.G. Schmidt
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/14459/14107
DOI: 10.18290/rh20685sp-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Magdalena Lipnicka",
title = "Cultuurspecifieke elementen in de Poolse vertaling van Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2020",
number = "5, special issue",
pages = "65-81"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. (2020). Cultuurspecifieke elementen in de Poolse vertaling van Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt. Roczniki Humanistyczne, 5, special issue, 65-81.