• Koordynator kierunku (od 2019-10-01 do 2020-09-30)