Wyjazd na badania naukowe - Uniwersytet w Twente

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

MiejsceMSC: Enschede