The application of new institutionalism and the resource dependence theory in universities within Europe for studying changes

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Nauk Społecznych (ISSN: 0137-4176)
Współautorzy: Jef Verhoeven
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 6(42)
Strony od-do: 7-30
Streszczenie: Artykuł dotyczy aplikacji teorii nowego instytucjonalizmu oraz teorii zależności od zasobów do badań przemian szkolnictwa wyższego, na przykładzie Procesu Bolońskiego. Na początku zaprezentowane są najważniejsze założenia obu teorii. Następnie pokazane są podobieństwa i różnice między nimi, a na koniec zaprezentowanych jest kilka uwag odnośnie do zastosowania tych teorii do badań przemian uniwersytetów. Uniwersytety rozumiane są tutaj jako organizacje, które w różny sposób odpowiadają na zmiany środowiska instytucjonalnego. Połączenie teorii neoinstytucjonalnej oraz teorii zależności od zasobów pozwala na rozważenie wielu różnych czynników, od których zależy ta odpowiedz´ na zmiany. W artykule pokazane jest, że zarówno czynniki zewnętrzne (np. zarządzanie, sytuacja ekonomiczna), jak i wewnętrzne (dotyczące samego uniwersytetu) mogą mieć wpływ na proces przemian uniwersytetów.
Dostęp WWW: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=167Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Magdalena Lipnicka and Jef Verhoeven",
title = "The application of new institutionalism and the resource dependence theory in universities within Europe for studying changes",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
year = "2014",
number = "6(42)",
pages = "7-30"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipnicka, M. and Jef Verhoeven(2014). The application of new institutionalism and the resource dependence theory in universities within Europe for studying changes. Roczniki Nauk Społecznych, 6(42), 7-30.