Wykształcenie:

 • 2003 – 2006 – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • 2006 – 2011 – Socjologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia I i II stopnia) – uzyskany tytuł magistra
 • 2010 – 2015 – Filologia niderlandzka, Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia I i II stopnia) – uzyskany tytuł magistra
 • 2011 – 2015 – Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (uzyskany stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym. Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów)

 

 Zatrudnienie:

- Od 2020/2021 – adiunkt w Katedrze Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

- 2019 – 2020 – asystent w Katedrze Literatury Niderlandzkiej 

- 2016 - 2019 – asystent w Katedrze Literatury i Języka Niderlandzkiego (z przerwą w roku akademickim 2018/2019 – urlop)

 

Dorobek i doświadczenie (wybrane)

 

Zainteresowania naukowe:

Przemiany szkolnictwa wyższego, kultura (szczególnie kultura Holandii i Belgii), socjologia norm i wartości, socjologia rodziny i przemian intymności w dobie postmodernizmu

 

Publikacje (zob. zakładka dorobek naukowy)

 

Wybrane wyjazdy naukowe

 • Staż naukowo-dydaktyczny na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (lipiec – grudzień 2013) pod opieką prof. J. Verhoevena (KU Leuven)
 • Wyjazd na badania naukowe - Uniwersytet w Twente oraz Uniwersytet w Utrechcie, Holandia (22-27 września 2014 r.) – pod opieką prof. D. Westerheijdena (CHEPS)

 

Inne wyjazdy międzynarodowe

 • Letni kurs języka niderlandzkiego „Zomercursus 2013” prowadzony przez ILT KU Leuven, Belgia, 2-30 sierpnia 2013 r.
 • Kurs komunikacji biznesowej w ramach programu Erasmus, 7-19 lipca 2014 r. – KU Leuven, Belgia

 

Dydaktyka:

1) Zajęcia dydaktyczne prowadzone od 2016 roku m.in. (w języku polskim i niderlandzkim)

- Socjolingwistyka, Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego, Gramatyka (wykład), Praktyczna nauka języka niderlandzkiego, Historia literatury niderlandzkiej od 1880 r., Analiza tłumaczeń literackich, Seminarium kulturoznawcze etc.

- Od roku 2020/21 po przeniesieniu do INS – Współczesne społeczeństwo polskie, Metodyka studiowania i pracy naukowej, Identyfikacja i analiza zjawisk społecznych, Socjologia wiedzy i inne.

2) Tutoring w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – 2 studentów;

3) Promotor prac licencjackich

 

Działalność organizacyjna

 • Sekretarz konferencji krajowej Studia nad wiedzą 2012, Lublin
 • Członek zespołu promocji Instytutu Socjologii (2012/2013)
 • Lubelski Festiwal Nauki 2013 i 2014
 • Prowadzenie Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki (2012/2013)
 • Członek organizacji Comenius: Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa
 • Koordynator Kierunku Filologia Niderlandzka w roku akademickim 2019/2020: koordynacja pracy całego kierunku studiów podzielonego na dwa Instytuty, odpowiadanie za politykę kadrową oraz jakość kształcenia na kierunku.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2021 r.)

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2021 09:41