2022Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2020
2019

 • Value preferences and consumer sustainable choices
  [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]

  [w:] Miesięcznik Marketing i Rynek
 • The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis
  [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]

  [w:] Sustainability
 • Do consumers really care about organisational motives behind CSR? The moderating role of trust in the company
  [Czy konsumenci naprawdę biorą pod uwagę motywy z powodu których firmy prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności? Znaczenie zaufania jako moderatora]

  [w:] Social Responsibility Journal

 • 2018  Hasło encyklopedyczne
  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN
  2017


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2016
  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2012
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2011