2020
2019

 • Value preferences and consumer sustainable choices
  [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]

  [w:] MARKETING I RYNEK
 • The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis
  [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]

  [w:] Sustainability
 • Do consumers really care about organisational motives behind CSR? The moderating role of trust in the company
  [Czy konsumenci naprawdę biorą pod uwagę motywy z powodu których firmy prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności? Znaczenie zaufania jako moderatora]

  [w:] Social Responsibility Journal
 • 2018  Hasło encyklopedyczne


  2017


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2016  2015

 • Basic values and attitudes toward cause-related marketing
  [Wartości podstawowe i postawy wobec marketingu społecznie zaangażowanego]

  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

 • 2014

 • Motywy podejmowania kampanii marketingu społecznie zaangażowanego oraz ich konsekwencje
  [w:] MARKETING I RYNEK • Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2012
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2011