2022

Prace magisterskie
 • Rozwój marki detalisty na rynku kosmetyków w Internecie
 • Wykorzystanie kampanii wizerunkowych w employer brandingu wśród największych pracodawców w Polsce
 • Wykorzystanie koncepcji brand identity w kształtowaniu wizerunku marki. Przykład Trader Joe's.
 • Model kształtowania marki osobistej a wizerunek artysty na rynku muzycznym
 • Znaczenie odpowiedzialnej reklamy wobec dzieci w kształtowaniu lojalności rodziców do marek słodyczy. Przykład marek należących do Mondelēz

2021

Prace magisterskie
 • Znaczenie komunikacji marketingowej podczas emisji obligacji firmy Kruk S.A.

2020

Prace magisterskie
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa przez emisje akcji. Przykład spółki ViDiS S.A.
 • Finansowanie klubu sportowego. Przykład Wisły Kraków.
 • Leasing jako źródło finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kredyt i leasing jako źródło finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie

2018

Prace magisterskie
 • Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie należnościami w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw
 • Leasing jako sposób finansowania środków transportu
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa przez emisję obligacji. Przykład Grupy Kapitałowej Energa S.A.
 • Znaczenie kapitałów własnych w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Przykład Asseco Business Solutions SA w latach 2015-2017
 • Finansowanie realizacji projektów rozwijających infrastrukturę turystyczną na przykładzie Geoparku
 • Emisja akcji jako źródło finansowania majątku na przykładzie Grupy Azoty SA
 • Leasing jako forma finansowania nieruchomości
 • Kredyt bankowy jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Promocja kredytu bankowego dla przedsiębiorstw na przykładzie: ING Bank Śląski i Raiffeisen POLBANK