2020

Prace magisterskie
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa przez emisje akcji. Przykład spółki ViDiS S.A.
 • Finansowanie klubu sportowego. Przykład Wisły Kraków.
 • Leasing jako źródło finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kredyt i leasing jako źródło finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie

2018

Prace magisterskie
 • Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności gospodarczej
 • Zarządzanie należnościami w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw
 • Leasing jako sposób finansowania środków transportu
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa przez emisję obligacji. Przykład Grupy Kapitałowej Energa S.A.
 • Znaczenie kapitałów własnych w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Przykład Asseco Business Solutions SA w latach 2015-2017
 • Finansowanie realizacji projektów rozwijających infrastrukturę turystyczną na przykładzie Geoparku
 • Emisja akcji jako źródło finansowania majątku na przykładzie Grupy Azoty SA
 • Leasing jako forma finansowania nieruchomości
 • Kredyt bankowy jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Promocja kredytu bankowego dla przedsiębiorstw na przykładzie: ING Bank Śląski i Raiffeisen POLBANK
 • Fundusze unijne jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w analizie i ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw z branży budowlanej

2017

Prace magisterskie
 • Wykorzystanie kredytu w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa na Ukrainie
 • Kredyt a leasing w finansowaniu środków trwałych
 • Znaczenie promocji w procesie emisji papierów wartościowych
 • Crowdfunding jako forma finansowania ryzykownych przedsiebiorstw