2020Redakcja naczelna publikacji naukowej


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2017Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2016Odznaczenie krajowe państwowe2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło w leksykonieWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiRUsługi eksperckie w kraju2014
Członkostwo w innej organizacji krajowej


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w innej organizacji krajowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Odznaczenie krajowe resortowe


2010


Redakcja naczelna publikacji naukowej