dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bohdan.roznowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2987-8234