2021

Prace magisterskie
 • Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej i dobrostanu pracowniczego a przywiązanie organizacyjne
 • Związek nastawienia na rywalizację oraz temperamentalnej perseweratywności i żwawości z objawami wypalenia zawodowego
 • Proces empowerment a poczucie samoskuteczności oraz ogólny poziom zadowolenia z pracy u osób aktywnych zawodowo
 • Organizacyjne zachowania obywatelskie pracowników, a ich przywiązanie organizacyjne i ocena sprawiedliwości organizacyjnej
 • Satysfakcja z pracy a lęk sceniczny i osobowość u aktorów, muzyków i wokalistów
 • Modelowanie pracy i dopasowanie osoba-organizacja oraz osoba-stanowisko a zamiar pozostania w organizacji przez pracowników
 • Cechy pracy nauczyciela, samoocena a poziom wypalenia zawodowego
 • Osobowość i sens pracy a dobrostan w pracy
 • Inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w pracę. Mediująca rola pracy emocjonalnej
 • Ciemna triada a perfekcjonizm. Ujęcie korelacyjne w kontekście ryzyka doświadczenia mobbingu w miejscu pracy

2020

Prace licencjackie
 • Proaktywność a aspiracje zawodowe młodych dorosłych kończących studia licencjackie
 • Związek zaangażowania w pracę z satysfakcją pracowników
 • Postrzeganie własnych szans zawodowych przez młodych mężczyzn w czasach Diversity Management
 • Zarządzanie wiedzą a efektywność pracowników
 • Spostrzeganie dyskryminacji zawodowej przez kobiet generacji Y
 • Stereotypy roli zawodowej kobiet generacji Y
 • Związek pomiędzy pozapłacowymi formami motywacji a przywiązaniem organizacyjnym pracowników. Badanie jakościowe
 • Poczucie koherencji a lęk u studentów wchodzących na rynek pracy
 • Równowaga między pracą i życiem a satysfakcja z pracy
Prace magisterskie
 • Inteligencja emocjonalna i poziom stresu zawodowego wśród nauczycieli. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej