2020

Prace licencjackie
 • Proaktywność a aspiracje zawodowe młodych dorosłych kończących studia licencjackie
 • Związek zaangażowania w pracę z satysfakcją pracowników
 • Postrzeganie własnych szans zawodowych przez młodych mężczyzn w czasach Diversity Management
 • Zarządzanie wiedzą a efektywność pracowników
 • Spostrzeganie dyskryminacji zawodowej przez kobiet generacji Y
 • Stereotypy roli zawodowej kobiet generacji Y
 • Związek pomiędzy pozapłacowymi formami motywacji a przywiązaniem organizacyjnym pracowników. Badanie jakościowe
 • Poczucie koherencji a lęk u studentów wchodzących na rynek pracy
 • Równowaga między pracą i życiem a satysfakcja z pracy
Prace magisterskie
 • Inteligencja emocjonalna i poziom stresu zawodowego wśród nauczycieli. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej
 • Motywacja osiągnięć, inteligencja emocjonalna a poczucie satysfakcji z kariery u sportowców
 • Wypalenie zawodowe i inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej
 • Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej dla zależności proaktywności z zaangażowaniem w pracę
 • Dopasowania, satysfakcja z pracy, poczucie jakości życia
 • Dopasowanie w relacji podwładny - przełożony jako moderator związku satysfakcji z pracy i zachowań proaktywnych w miejscu pracy
 • Dopasowanie w relacji przełożony-podwładny, zaangażowanie w pracę a zachowania kontrproduktywne w pracy
 • Dopasowanie w relacji przełożony - podwładny, zaangażowanie w pracę a wydajność pracy
 • Czarna triada osobowości, praca emocjonalna a satysfakcja z pracy
 • Pośrednicząca rola samoskuteczności we wpływie stresu na wypalenie zawodowe wśród strażaków

2019

Rozprawy doktorskie
 • Funkcjonowanie w sytuacji pracy wielozadaniowej o charakterze poznawczym i emocjonalnym