2023

Prace licencjackie
 • Postawa wolontariuszy wobec podjęcia pracy a ich doświadczenie pracy w wolontariacie. Na podstawie badań społecznych studentów wybranych uczelni Lublina
 • Czynniki wpływające na wybór zawodu przez uczniów ostatnich klas wybranych szkół średnich w Lublinie
 • Wymagania stawiane pracownikom HR w perspektywie zmian pokoleniowych. Badania społeczne pracowników z województwa lubelskiego
 • Partycypacja społeczna a kariera zawodowa na podstawie badań społecznych członków młodzieżowych rad gminy lub powiatu
 • Motywacje do pracy studentów i pracobiorców. Na podstawie badań społecznych studentów i absolwentów zarządzania wybranych lubelskich uczelni
 • Aspiracje a cele kariery zawodowej studentów wybranych uczelni Lublina
Prace magisterskie
 • Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych nauczycieli dla związku stylów radzenia sobie ze stresem a wypaleniem zawodowym
 • Roszczeniowość psychologiczna i poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a satysfakcja z pracy
 • Inteligencja emocjonalna a satysfakcja z pracy-pośrednicząca rola empowermentu
 • Inteligencja emocjonalna a satysfakcja z pełnionych ról rodzinnych i zawodowych - moderacyjna rola zaangażowania w nie
 • Motywacja do pracy i satysfakcja z pracy a przywiązanie do organizacji
 • Lęk w miejscu pracy a centralność religijności i zaufanie do współpracowników

2022

Prace magisterskie
 • Wartości i przekonanie o własnej skuteczności a postawy wobec sztucznej inteligencji
 • Inteligencja emocjonalna i postawy wobec sztucznej inteligencji a dobrostan w pracy u osób współpracujących ze sztuczną inteligencją
 • Związek przekonania o własnej skuteczności i zachowań proaktywnych a wybierane kotwice kariery
 • Motywacja osiągnięć i przywiązanie do organizacji a podejmowanie działań sygnalistów w miejscu pracy
 • Jakość życia, czynniki stresujące a decyzja migracji u ukraińskich migrantów
 • Cechy mrocznej triady przełożonych a poziom dobrostanu i odporności psychicznej podwładnych
 • Poczucie kontroli i work-life balans a satysfakcja pracowników zdalnych
 • Samoujawnianie online, samoocena i inteligencja emocjonalna użytkowników Internetu