2022


2021

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2020


Książka naukowa nierecenzowana