20242023
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Nagroda wewnętrzna


2022
2021

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2020


Książka naukowa nierecenzowana