2022

Prace licencjackie
  • Wpływ konfliktu izraelsko-palestyńskiego na bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku
  • Broń jądrowa jako instrument polityki zagranicznej Iranu i Korei Północnej w XXI wieku
  • Międzynarodowa ochrona praw mniejszości narodowych na przykładzie Polski po 1989 roku
  • Funkcjonowanie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy
  • Migracje w 2015 roku i w 2021 roku jako czynnik bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  • Wpływ stosunków chińsko - tajwańskich na bezpieczeństwo w regionie Azji Południowo- Wschodniej w XXI wieku
  • Bezpieczeństwo ekologiczne Unii Europejskiej w XXI wieku
  • Rywalizacja Rosji i Chin w regionie Morza Kaspijskiego po 1991 roku
  • Stosunki Ukrainy i Rosji po 2014 roku