K. Duvold, S. Berglund, J. Ekman, The Political Culture in the Baltic States Between National and European Integration, Palgrave Macmillan 2020, pp. 220

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)
Rok wydania: 2021
Tom: 19
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 279-282