Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (UMCS, 2015), doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii (UR, 2013); słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku muzealnictwo i ochrona zabytków (KUL, 2012-2013); obecnie kierownik zespołu bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Laureatka programu „Mobilność Plus”, w latach 2016-2017 realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie Wileńskim dotyczący mniejszości rosyjskiej w państwach bałtyckich. Zainteresowania badawcze: polityka i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze poradzieckim, państwa bałtyckie, mniejszość rosyjska, dziedzictwo sowieckie.

Najważniejsze publikacje naukowe:

  1. Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski 2014
  2. The Securitization of National Minorities in the Baltic States, “Baltic Journal of Law & Politics”, vol. 10, no 2, 2017, pp. 26–45
  3. Dissonant heritage. Soviet monuments in Central and Eastern Europe [w:] Historical Memory of Central and East European Communism, Mrozik, S. Holubec (eds.), Routledge 2018, s. 101-121
  4. Russia’s monuments policy in the Baltic states [w:] The EU and Russia: Spaces of Interaction in Times of Crises, Makarychev, Th. Hoffmann (eds.), Routledge 2018, s. 52-70
  5. Partnerstwo Wschodnie jako kluczowy element polityki zagranicznej państw bałtyckich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 2, s. 137-153
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020 10:47