Digital Communication and (In)Equalities in the time of Pandemic

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Europa XXI wieku
Miejsce: Słubice