Social Inequalities in the Baltic States

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja na temat nierówności i różnorodności w Petersburgu
Miejsce: Petersburg (online)