Editor of the Baltics section

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1732-1395)