dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Asystent - Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aleksandra.kuczynska-zonik_anti_spam@kul.pl