Opiekun naukowy czasopisma studenckiego
[Editor-in-Chief]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Forum