The Orthodox Church and Russian-Speakers in Latvian Political Security Discourse

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa konferencja Religia i Sekurytyzacja w Europie Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Szeged