2018


Książka naukowa recenzowanaArtykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja książki naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


Działalność odczytowa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


Usługi dydaktyczne w kraju


2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2009
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2008


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


20062003


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej