Lapsus individuationis

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Literatura a religia - wyzwania postsekularności
Strony od-do: 231-258