dr hab. Tomasz Garbol
adiunkt - Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.garbol_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5411-0780