Literatura i polityka - Zbigniew Herbert
[Literature and politics]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Literatura i polityka po 1989 r.
Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński