"Minimalna religia" w "Obsoletkach" Justyny Bargielskiej
[Minimal religion in "Obsoletki" by Justyna Bargielska]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej
Strony od-do: 145-170