Postsekularny witalizm? Obsoletki Justyny Bargielskiej
[Postsecular vitalism. Justyna Bargielska's "Obsoletki"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wiara i ateizm w literaturze
Miejsce: Kazmierz Dolny